Bojanowski, Richard, husband of Rita Cosgrove Bojanski ’59